Bokutmaning 2017

I år satsar jag på att läsa lite färre böcker än under 2016 för att istället tillåta mig lite mer eftertanke i det jag läser. Så istället för att satsa på hundra jämnt det här året så får det bli 36 böcker med kvalitet

Läsa tolv böcker från det så kallade världsbiblioteket

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Läsa tolv böcker med koppling till mitt arbete

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Läsa en engelskspråkig klassiker på djupet: läsa o lyssna på originalspråk, läsa o lyssna i svensk översättning

1.

2.

3.

4.

Läsa/lyssna om åtta favoritböcker

1.

2.

3.

4.

Annonser